Συμπλήρωση κενών

Συμπλήρωσε τα κενά

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
1. Μετά το 1025 δημιουργήθηκε στους Βυζαντινούς η ψευδαίσθηση ότι είχε εξασφαλιστεί αδιατάρακτη και διαρκής ειρήνη κι αυτό οδήγησε τη βυζαντινή κυβέρνηση σε μέτρα
2. Κατά τον 11ο αι. εμφανίστηκαν στην Ανατολή οι που συνέτριψαν στη
μάχη (1071) τα βυζαντινά στρατεύματα.
3. Στο εσωτερικό οι Κομνηνοί στηρίχτηκαν στους , εφαρμόζοντας το θεσμό της
4. Στα χρόνια του Κων/νου Θ΄ οι σχέσεις μεταξύ πατριαρχείων Ρώμης και Κων/πολης,
οδηγήθηκαν σε ρήξη. Το γεγονός αυτό είναι γνωστό ως
5. Οι ήταν μια κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αι., προήλθε από
πρωτοβουλία των παπών και απέβλεπε στην απελευθέρωση των που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι (1077).
6. Η α΄ σταυροφορία (1096 - 1099) κηρύχθηκε από τον πάπα στην το 1095.
7. Η α΄ σταυροφορία είχε κυρίως χαρακτήρα.
8. Έμμεση συνέπεια της γ΄ σταυροφορίας για το Βυζάντιο ήταν η απώλεια της
9. Στις σταυροφορίες που διαδέχθηκαν την πρώτη σταυροφορία υποχώρησαν βαθμιαία
τα και κυριάρχησαν τα κίνητρα.
10. Με τη διανομή των βυζαντινών εδαφών (Ρωμανία) αρχίζει η περίοδος της .
11. Από την αυτοκρατορία της Κων/πολης εξαρτιόταν το βασίλειο της .
12. Στη Ν. Ελλάδα υπήρχαν δύο λατινικά κράτη, εξαρτημένα από το Βασίλειο της
Θεσσαλονίκης, το δουκάτο των και η ηγεμονία της Αχαϊας.
13. Μετά την πτώση της Πόλης (1204) οι δυνάμεις του Ελληνισμού βρήκαν καταφύγιο
σε τρία ελληνικά κράτη. Αυτά ήταν: 1) η αυτοκρατορία της 2) η αυτοκρατορία της και 3) το κράτος της .
14. Μετά τη μάχη της Πελαγονίας (1259) παραχωρήθηκαν από τους Φράγκους στο Βυζάντιο κάποια κάστρα και αποτέλεσαν τον πυρήνα ενός μικρού κράτους που εξελίχθηκε στο δεσποτάτο του .
15. Οι ήταν μια τουρκική φυλή διαφορετική από τους Σελτζούκους, ασιάτες
νομάδες που μετανάστευσαν σε μια περιοχή κοντά στην .
16. Οι Οθωμανοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάργηση των βυζαντινών και αξιοποίησαν
τον ισλαμικό θεσμό των , για να αποκλείσουν και να εξαναγκάσουν τις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας σε παράδοση.
17. Η ανάγκη ενίσχυσης του στρατού των Οθωμανών οδήγησε στη στρατολόγηση των
χριστιανοπαίδων (ονομάστηκε ) και τη συγκρότηση του επίλεκτου τάγματος των .
18. Στη μάχη του (1389) οι Σέρβοι νικήθηκαν και αναγνώρισαν την οθωμανική επικυριαρχία.
19. Οι Μογγόλοι εισέβαλαν στη Μ. Ασία και κατανίκησαν το σουλτάνο στη
μάχη της (1402).
20. Ο Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος ανανέωσε στη σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας την «»,
δηλαδή την υποταγή της Ορθοδοξης στη Ρωμαϊκή Εκκλησία (1438/9).
21. Ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής έχτισε στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου το φρούριο
της , για να εμποδίσει τον της Πόλης από τον Εύξεινο Πόντο.
22. Η βυζαντινή ιδεολογία επηρέασε έντονα την ιδεολογία του κράτους.
23. Οι Ρώσοι στις αρχές του 16ου αι. διατύπωσαν τη θεωρία ότι η Μόσχα ήταν η , η πόλη που έμελλε να ανασυστήσει τη βυζαντινή
αυτοκρατορία.
24. Το Βυζάντιο διαφύλαξε, καλλιέργησε και μετέδωσε στην Ευρώπη την κληρονομιά, στην οποία ανήκει και η ρωμαική παράδοση. κίνητρα.